Гарантійні умови

Дані електродвигуни, працюючи за умов, передбачених WEG в інструкції по експлуатації для подібної продукції, гарантовані від неполадок в роботі і матеріалах протягом дванадцяти (12) місяців з моменту відвантаження клієнту.

Однак, дані гарантії не поширюються на продукцію, яка неправильно використовувалася, неправильно застосовувалася, піддавалася нехтування (що включає експлуатацію без обмежень, невідповідне техобслуговування, нещасний випадок, неправильний монтаж, модифікації, регулювання, ремонт або інші випадки, що виникли внаслідок неналежного використання) .

Компанія не несе відповідальність за витрати, понесені при монтажі, зняття з обслуговування, подальші витрати, такі як фінансові втрати, за транспортні витрати, а також квитки і витрати на проживання фахівця під час його запрошення замовником.

Ремонт і / або заміна деталей або складових частин, коли це зроблено WEG в гарантійний період, не продовжує терміну гарантії до тих пір, поки це не буде підтверджено WEG в письмовому вигляді.

Дана гарантія становить гарантію WEG тільки по відношенню до цієї покупки, і замінює всі інші гарантії, договірні або побічні, в письмовій або усній формі.

Відсутні можливі гарантії на придатність для продажу або підгонку до певної мети, які застосовуються до цієї купівлі.

Службовець, агент, дилер, майстерні або інша особа не мають повноважень давати будь-які гарантії від імені WEG або приймати на себе будь-яку відповідальність за WEG щодо будь-якого його продукту. Якщо подібне станеться без офіційного дозволу WEG, Гарантія автоматично анулюється.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Крім зазначеного в попередньому параграфі «Гарантійні умови», компанія не має будь-яких зобов’язань або відповідальності перед покупцем, включаючи, без обмежень, будь-які позови про відшкодування збитків за наступний збиток або витрати на робочу силу, унаслідок яких-небудь порушень даної гарантії.

При цьому Покупець погоджується визнати і не мати претензій з причин (крім витрат по заміні і ремонту несправного продукту як вказано в попередньому параграфі «Гарантійні умови на технічні вироби»), що виникають прямо або побічно від дій, помилок або недбалого ставлення Покупця в зв’язку з або через можливі: випробування, використання, експлуатації, заміни або ремонту будь-якого продукту, описаного в цьому посібнику, і проданого або доставленого компанією Покупцеві.